Vad är 69MHz Sverige?

69MHz Sverige är en mötesplats på Facebook för oss
som håller på med 69MHz radio. Gå med i gruppen du
med om du inte redan är ansluten.
Länk: 69MHz Sverige på Facebook


Om du vill tipsa om 69MHz gruppen, så finns några små klistermärken att köpa. De säljs till självkostnadspris.
Märkena är ca 5 x 15 cm & kostar endast 30:- st eller 2 för 50:- priser inklusive porto. Länken på märkena hänvisar till den här adressen.
Alltså www.komradio.st/fb